Wiadomości

18 grudnia 2014 - posiedzenie Grupy Sterującej

Dnia 18 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej

Notatka z posiedzenia Grupy Sterującej w dokumentacji projektu

Wyniki konkursu na realizację opieki nad uczniami na obozie w Zieleńcu

Informujemy o wynikach otwartego konkursu ofert na opiekę nad uczniami na obozie w Zieleńcu w ramach projektu "Nasza szkoła jest coolowa!"


Część 1: Zaręba Waldemar

Część 2: Malinowska Regina

Część 3: Lis Andrzej

Upłynął termin składania ofert

Dnia 17 grudnia 2014 roku upłynął termin zgłaszania ofert w konkursie na prowadzenie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych ramach w projektu POKL 9.1.2 "Nasza szkoła jest coolowa!"