Wiadomości

10 lutego 2015 - posiedzenie Grupy Sterującej

Dnia 10 lutego 2015 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Grupy Sterującej

Notatka z posiedzenia Grupy Sterującej w dokumentacji projektu

22 stycznia 2015 - posiedzenie Grupy Sterującej

Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej

Notatka z posiedzenia Grupy Sterującej w dokumentacji projektu

Wyniki konkursu na prowadzenie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

Informujemy o wynikach otwartego konkursu ofert w konkursie na prowadzenie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych ramach w projektu POKL 9.1.2 "Nasza szkoła jest coolowa!"

Część 1: Anna Stryczek